Department of Computer Science and Engineering

Results & Ranks

# Name University Rank Batch
1 M.LAVANYA 17 1995-1999
2 K.BAGHEERATHY 4 1996-2000
3 B.PONMATHI 8 1996-2000
4 G.KIRUTHIKA 11 1996-2000
5 R.BHUVANEWARI 41 2008- 2012
6 A.VINU PRIYA 46 2008- 2012
7 J.LUFT IRFANA 49 2008- 2012
8 AMEENA PARVEEN.Z 45 2010-2014
# Name Batch
1 M. LAVANYA 1995-1999
2 K. BAGHEERATHY
B. PONMATHI
G. KIRUTHIKA
1996-2000
3 SENTHIL RAJA 1997-2001
4 R. SUBASRI 1998-2002
5 R. VANITHA SRI 1999-2003
6 S. RATHI
R. KALAIVANI
2000-2004
7 S. MEENA AMBIKA
K. ABIRAMI
R. UMA MAHESWARI
2001-2005
8 J. NANCY ANGELIN 2002-2006
9 A. ISWARYA
G. LAKSHMI
2003-2007
10 P. NIRAIMATHI
S. RAMA
S. VANISRI
2004-2008
11 B. MALATHY
T. GANESH
S. PALANIMURUGAN
T. KALEESWARAN
2005-2009
12 B. BALAKUMARAN
R. GOWTHAMI
D. RAVUTHASAMY
S. SIVAPALANIAPPAN
2006-2010
13 G. NANDHINI
M. MARANCO
S. SUBASHREE
V. VIJAYAPAL
2007-2011
14 R. BHUVANEWARI
A. VINU PRIYA
J. LUFT IRFANA
2008-2012
15 RAJENDRAN UDAYINI
S. YOGAPRABHA
V. VENNILA
2009-2013
16 Z. AMEENA PARVEEN
C. VISHNUPRIYA
S. THILLAI SAKTHI
J. ARUN VALAVEN
2010-2014
17 M. MADHUBALA
D. PARKAVI
R. VINITHA
R. SOUMYA
2011-2015
18 L. KARTHI
M. HAMEED SULTHAN MARICAR
P. SWATHI
2015-2019
19 MD. ABINAYA
P. HARINISHRI
G. NISHANTHINI
2016-2020
20 S. HASSIM ASLAM
S. MOHAMED SALMAN FASITH
M. SAMEERA BANU
2017-2021